sobota, 18 maja 2024
Witamy na stronie

Gwardii Matki Bożej
Miłosierdzia

O nas

Historia powstania Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia

Z inicjatywy proboszcza parafii, ks. dr Józefa Steca w roku 2002, przed Świętem Zmartwychwstania Pańskiego utworzono oddział straży Grobu Pańskiego, który miał pełnić straż przy Bożym Grobie w okresie Triduum Paschalnego.

Oddział liczył zaledwie kilku gwardzistów, którzy pełnili straż w wypożyczonym wówczas umundurowaniu. Miało to być jednorazowe przedsięwzięcie, dla uzupełnienia scenografii Grobu Pańskiego. Zrealizowana inicjatywa spotkała się z wieloma pochwałami Parafian jak i samych uczestników straży, którzy postanowili sformować stały oddział Straży Grobu Pańskiego pod nazwą Gwardia Matki Bożej Miłosierdzia.

W chwili obecnej gwardia liczy 15 członków Straży Grobu Pańskiego i pełni wartę przy Bożym Grobie w okresie Wielkanocnym, oraz uświetnia wiele uroczystości parafialnych i patriotycznych w Jeleniej Górze, w ciągu roku.

Mundury, w których dzisiaj występują gwardziści zostały uszyte z funduszy parafialnych oraz samych gwardzistów i są własnością parafii. Dzięki zaangażowaniu członków gwardii jak i pomocy parafian, w szczególności Zbigniewa Ładzińskiego i jego firmy, zostały wykonane repliki broni palnej, które dopełniają wystrój umundurowania.

 

Historia Parafii

Cieplice Śląskie - Zdrój, do roku 1976, to niewielkie miasto, położone na wysokości ok. 350 m n.p.m. w południowej części Kotliny Jeleniogórskiej. Najstrasze znane uzdrowisko w Sudetach. Historia tej miejscowości związana jest z występującymi w tym miejscu gorącymi źródłami. Pierwsze udokumentowane wzmianki o Cieplicach pochodzą z roku 1281 i wiążą  się z przekazaniem ziemi i "ciepłych wód" zakonowi braci szpitalnych joannitów, sprowadzonych na te tereny przez księcia Bernarda lwóweckiego. Oni jako pierwsi prowadzili tutaj "uzdrowisko".

W wyniku reformy administracyjnej w lipcu 1976 roku zostało włączone w granice administracyjne miasta Jeleniej Góry, jednak historycznie i "klimatycznie" stanowią odrębny organizm.

Oprócz funkcji uzdrowiskowej i bazy wczasowo-wypoczynkowej, Cieplice Śląskie-Zdrój pełnią rolę dzielnicy mieszkaniowej. Większość zabudowy stanowią osiedla domów jednorodzinnych, często o charakterze willowym. Wciąż powstaje wiele domów jednorodzinnych na ciągu wzniesień wschodniej częsci uzdrowiska. Wzrost liczby mieszkańców i rozległość zabudowy zrodziły potrzebę utworzenia drugiej, nowej parafii rzymsko-katolickiej na terenie Jeleniej Góry - Cieplic.

Decyzją 1979/85 z dnia 12 czerwca 1985 roku Wrocławska Kuria Metropolitalna rozpoczęła działania związane z powstaniem nowej parafii na terenie nowego osiedla w Jeleniej Górze - Cieplicach.

Budowa nowego kościoła jest przejawem prężności i aktywności parafialnej wspólnoty. Rzadko się jednak zdarza aby od podstaw budowano także jej zręby. Tak było w przypadku najmłodszej, wówczas budowanej, jeleniogórskiej Rzymsko Katolickiej Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy PCK, powołanej do życia dekretem ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego.

Do stworzenia nowej parafii oraz odpowiedzialnym za organizację budowy nowego kościoła, decyzją ks. Bp Tadeusza Rybaka, wybrany został ks. Józef Stec.

W budowę zaangażowani zostali nie tylko parafianie, ale i osoby z zewnątrz.

"Zawdzięczamy to proboszczowi, ks. kanonikowi Józefowi Stecowi, który potrafi zjednać sobie ludzi jak mało kto. Przy budowie zajęć nie brakuje, a on musi połączyć obowiązki typowo duszpasterskie jeszcze z dyrektorowaniem w miejscowym Kolegium Teologicznym i wizytacjami w szkołach - jest bowiem diecezjalnym wizytatorem religii. Nieraz dziwimy się, skąd u niego tyle siły i ...czasu" - mówią parafianie.

Dziś z trzydziestu ośmu lat kapłaństwa dwadzieścia siedem spędził w Cieplicach. gdzie zbudował kościół, zorganizował Kolegium Teologiczne, skupił ludzi świeckich wokół licznych inicjatyw kulturalnych i społecznych, wprowadził do tradycji miasta bogate obchody święta Matki. Ale jak sam twierdzi: "Świątynię przyjaźni z Bogiem i człowiekiem trzeba wznosić nieustannie...". I taki cel przyświeca twórcy kościoła - nie tylko murowanego, przy ul. PCK w Jeleniej Górze-Cieplicach.